مجموعه صوتی مهارت‌های برقراری ارتباط

با هرکسی که بخواهید می‌توانید ارتباطی موثر برقرار کنید

11،000 تومان

مجموعه صوتی مهارت‌های برقراری ارتباط
مدت

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

قالب فایل

MP3

گوینده

مژگان اصغری

حجم

۴۸ مگابایت

تعداد فایل

۱۳ فایل صوتی

برقراری ارتباط

مجموعه صوتی مهارت‌های برقراری ارتباط

11،000 تومان